טלפון (רב קווי)
03-5755545

תביעת לשון הרע

תביעת לשון הרע

תביעת לשון הרע מוגשת על ידי אדם, שלדעתו, נפגע בשל פרסום של ביטויים שנאמרו עליו על ידי אנשים אחרים ואשר פגעו בו וגרמו להשפלתו וביזויו. התביעה יכולה להיות מוגשת בבית משפט אזרחי מתוך מטרה לבקש פיצויים כספיים על נזיקין, אבל יכולה גם להתגבש לעבירה פלילית שהעונש עליה הנו מאסר. קיימים דינים רבים בתחום שמנסים לאזן בין חופש הדיבור והעיתונות לבין הצורך לשמור על כבוד האדם. לא כל אמירה שנחשבת לפוגעת יכולה להוות עילה להגשת תביעה בבית משפט. התנאים בהם ניתן להגיש הם השמצה הכוללת כינויי גנאי או כתיבת דברים שאינם נכונים, כשהדברים נאמרו לפחות לאדם אחד זר בנוסף לאדם המושמץ עצמו. כשהמידע הופיע בפומבי (באמצעות כלי תקשורת דוגמת רדיו, טלוויזיה, פייסבוק או שנאמרו ברחוב ועוד). כאשר המשמיץ התבקש לתקן את דבריו ועשה זאת באופן לא פרופורציונלי לאמירה הראשונית.

הדרך לזכייה בתביעה

על מנת לזכות בתביעת לשון הרע יש צורך להוכיח שהדברים אכן נאמרו, ולהביא לפחות עדות אחת של אדם שראה את ההשמצה. מומלץ להביא שני עדים כדי לחזק את התביעה. תמיד קיים חשש שהצד שכנגד יערער אמינות עד או את עדותו, אבל, כאמור, על פי החוק נדרש עד מהימן אחד. יש צורך להוכיח נזק: הוכחת נזק יכולה להיות אבדן הכנסות, איבוד משרה טובה, פגיעה במוניטין של אדם וכדומה. כדאי להגיע לתביעה בידיים נקיות, כלומר: אדם שהיה ידוע עליו שאינו ישר, או ששמו אינו טוב בציבור יתקשה להוכיח כי הדברים שנאמרו עליו בנסיבות דומות אכן פוגעניות. לא ניתן להגיש תביעת לשון הרע על דברים שנאמרו בכנסת, בוועדות ממלכתיות, בישיבות של מועצות מקומיות, במסגרת דיוני בתי משפט, בחומר כתוב שהוגש לבית משפט ועוד. כמובן, שאין אפשרות להגיש תביעה כאשר לא ידועה זהות המשמיצים. בנוסף לכל אלה, לא ניתן לתבוע על דברים שנאמרו במסגרת תכניות סאטירה ובידור או קריקטורות שמציגות דברים בצורה מוגזמת מתוך מטרה להעביר ביקורת.

פיצוי ללא הוכחת נזק

מגיש התביעה יכול לבקש פיצוי כספי בגובה של 50,000 ש”ח ללא צורך הוכחת נזק. הוא יכול לתבוע סכומים גבוהים יותר אם אכן הוכח שנגרמו לו נזקים בסכומים אלו. ניתן לשלב בתביעה טענות נוספות על נזיקין. ניתן להגיש גם תביעה פלילית בנפרד, ואפילו להגיש אזרחית ופלילית גם יחד כאשר האחת אינה סותרת את השנייה. בית משפט דן בתביעות אלו, השופט בודק את המקרה ומחליט אם אכן הייתה תביעת דיבה. מומלץ לפנות לעורך דין מנוסה המתמחה בתחום. הוא יקבל את החומר לידיו ועל פיו יתרשם אם יש עילה להגשת תביעה. במידה והסיכוי לזכייה קלוש הוא ימליץ להימנע מהגשתה בשל החשש לאובדן כסף וזמן יקר. במידה ואכן יש סיכוי סביר הוא ייצג את  הלקוח בבית המשפט ויפעל בכל האמצעים החוקיים שבידו לזכייה בתיק התביעה לטובת הלקוח.

קרא עוד: בקשה לצו ירושה