אני מאמין של עו

אני מאמין של עו"ד אהרון טירר:

"רגישות ללקוחות ומתן תמורה מלאה לכספם הוא האני מאמין שלי בתחום עיסוקי המקצועי. כמו כן מאז ומתמיד בתחום המעמד האישי הצבנו את "טובת הילדים" לפני הכול, לעיתים גם אם היה צורך לשכנע את הלקוחות לפעול למימוש האינטרסים שלהם באופן שעולה בקנה אחד עם טובת הקטינים. לדעתי בתחום העדין הזה של מעמד אישי, תפקידנו, כעורכי דין גירושין, הוא לגונן על הילדים ולמנוע מהם פגיעה עד כמה שניתן, תוך מתן טיפול משפטי מקצועי וענייני ללקוח".